When:
November 30, 2017 @ 5:30 pm – 7:30 pm
2017-11-30T17:30:00+00:00
2017-11-30T19:30:00+00:00
Where:
Welsh Government Building
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
Cost:
Free

Brexit and Human Rights:

Better Protected In or Out?

 

Brexit a Hawliau Dynol: Eu gwarchod yn well tu fewn neu tu allan? 

5.30pm Thursday 30 November 2017

5.30pm Dydd Iau 30 Tachwedd 2017

(Registration from 4.45pm/Cofrestru o 4.45pm) 

Welsh Government Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ

Adeilad Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

 

The White Paper on a Great Repeal Bill published earlier this year provided some clarity about how equality and human rights concerns will be addressed. For instance existing EU law in place at the point the UK leaves is to be preserved ‘wherever possible’. However what will be the impact of losing the Charter of Fundamental Rights? Will we be at risk of a future government passing laws which fall below the current standards of EU law? Will our future rights suffer from no longer following the European social rights agenda?

The Human Rights Lawyers’ Association and Public Law Wales invites you to join our expert panel of speakers to explore the challenges and benefits posed by Brexit in this specific context.

Rhoddwyd peth eglurder gan y Papur Gwyn ar Fil Diddymu Mawr, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, ynglŷn â sut y bydd pryderon am gydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu trin. Er enghraifft, bydd cyfraith bresennol yr UEF a fydd mewn lle pan fydd y DU yn ymadael yn cael ei gwarchod ‘i’r graddau sy’n bosibl’. Fodd bynnag, beth bydd effaith colli’r Siarter Hawliau Sylfaenol? A fydd perygl y bydd llywodraeth yn y dyfodol yn pasio deddfau a fydd yn syrthio islaw safonau presennol cyfraith yr UE? A fydd ein hawliau, yn y dyfodol, yn dioddef oherwydd peidio â dilyn yr agenda hawliau cymdeithasol Ewropeaidd?

Mae Cymdeithas Cyfreithwyr Hawliau Dynol a Chyfraith Gyhoeddus Cymru yn eich gwahodd i ymuno gyda’n panel o siaradwyr arbenigol er mwyn trafod yr heriau a’r manteision a ddaw yn y cyd-destun penodol hwn yn sgil Brexit.

 

Chair

Dr Sarah Nason

Lecturer in Law, Bangor University

 

Speakers

Theo Huckle QC

Doughty Street Chambers

Martin Howe QC

8 New Square Chambers

Professor Fiona De Londras

Chair in Global Legal Studies at Birmingham Law School

 

To reserve your place at this free event, please contact administrator@hrla.org.uk. Please note that passing through security at the Welsh Government may take a few minutes. Please ensure that you leave sufficient time. 

Mae mynediad i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly RSVP at  administrator@hrla.org.uk er mwyn cadw lle. Nodwch, os gwelwch yn dda, y gall basio trwy ddiogelwch yn Llywodraeth Cymru cymryd rhai munudau. Gwnewch yn siwr eich bod wedi caniatáu digon o amser. 

We are tremendously grateful to our hosts at the Welsh Government and our partners at Public Law Wales.